मुष्टियुद्ध

  • १९ x १९ बॉक्सिंग रिंग असलेला पहिला क्लब (२०११ पासून)

  • शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी

  • प्रशिक्षणाकरीता उच्च दर्जाच्या उपकरणांनी सुसज्ज

  • बॉक्सिंगचे तंत्र विद्यार्थ्यांना अतिशय सोप्या आणि सोप्या पद्धतीने शिकवले जाते.