उपक्रम शुल्क

एअर रायफल क्लब –

बेसिक कोर्स- (८ ते १५ दिवसांचे प्रशिक्षण)

 • प्रौढ – रु. ५,०००
 • कनिष्ठ – रु. ३,०००

वेळ : बेसिक कोर्स संध्याकाळी ७ ते रात्री ९

एअर रायफल क्लब सदस्यत्व:

 • कायमस्वरूपी सदस्य: – रु. १,००,०००

आजीवन सदस्य:

 • कनिष्ठ / वरिष्ठ – रु. १०,०००

सराव शुल्क

 • वार्षिक- रु. १०,०००
 • सहामाही – रु. ६,०००
 • त्रैमासिक – रु. ३,५००

वार्षिक सदस्यत्व:

 • कनिष्ठ – रु. १,०००
 • ज्येष्ठ – रु. २,०००

सराव शुल्क

 • वार्षिक – रु. १५,०००
 • सहामाही – रु. ८,०००
 • त्रैमासिक – रु. ५,०००

सरावाची वेळ : सकाळी ७.३० ते रात्री ८.३०

बॉक्सिंग –

प्रवेश शुल्क: रु. १००

 • २ महिने – रु. १,००० (विद्यार्थी)
 • २ महिने – रु. १,२०० (कर्मचारी)

सरावाची वेळ : सोम ते शुक्र संध्याकाळी ७ ते रात्री ९

आर्चरी –

बेसिक कोर्स – फी: रु. २,५०० (८ सत्र)

(पात्रता: नवीन तिरंदाजांची वयोमर्यादा किमान ७ वर्षे)

नियमित सराव बॅचेस (३ दिवस आठवडा)

पात्रता: बेसिक तिरंदाजी कोर्समध्ये भाग घेतलेल्या तिरंदाज

सराव शुल्क – (आठवड्यातून ३ दिवस)

 • मासिक – रु. १,७००
 • त्रैमासिक – रु. ४,५००

स्पर्धात्मक स्तरावरील तिरंदाज सराव बॅचेस (आठवड्यातून ६ दिवस)

 • मासिक – रु. २,५००
 • त्रैमासिक – रु. ६,५००

सरावाची वेळ:

सकाळ
बॅच १: मंगळ ते गुरु – सकाळी ७ ते ९
बॅच २: शुक्र आणि शनि – सकाळी ७ ते ९

रवि – सकाळी १० ते दुपारी १२

संध्याकाळ (आठवड्यातून ३ दिवस)

बॅच ३:- मंगळ ते गुरु – संध्याकाळी ६ ते रात्री ८
बॅच ४:- शुक्र – संध्याकाळी ५ ते ७, संध्याकाळी ७ ते रात्री ९

शनि – दुपारी २ ते ४, दुपारी ४ ते ६
रवि – सकाळी ८ ते १०, सकाळी १० ते दुपारी १२

व्यायामशाळा –

 • प्रवेश शुल्क: रु. २००
 • मासिक – रु. १,७००
 • त्रैमासिक – रु. ३,७००
 • सहामाही – रु. ५,५००
 • वार्षिक – रु. ९,०००

१८% जीएसटी  अतिरिक्त

वेळ : सकाळी ६ ते रात्री १०

कराटे –

प्रवेश शुल्क: रु. ४००

 • त्रैमासिक: रु. ३,०००

 दर सोम आणि गुरु – संध्याकाळी ७ ते ८.३० पर्यंत

योग –

प्रवेश शुल्क: रु. ५०

 • मासिक – रु. २००

सकाळी: सकाळी ५.३० ते ७.०० आणि सकाळी ७.१५ ते ८.४५

नृत्यायनी –

प्रवेश शुल्क: रु. २००

 • त्रैमासिक – रु. ४,९५० (प्रौढ)
 • त्रैमासिक – रु. ३,६०० (मुले)

सोम ते शनि

यूपीएससी एमपीएससी मार्गदर्शन वर्ग –

पूर्वतयारी अभ्यासक्रम – रु. ५,०००

(शुल्क + १८% जीएसटी  अतिरिक्त)

मोडी लिपी –

फी – रु. २,००० + १८% जीएसटी  अतिरिक्त

रविवार – सकाळी १० ते दुपारी २

चित्रकला –

प्रवेश शुल्क – रु. २००

मुलांची बॅच:

 • त्रैमासिक – रु. ३,०००

आठवड्यातून एकदा

प्राथमिक बॅच:

 • त्रैमासिक – रु. ३,६००

आठवड्यातून एकदा

इंटरमीडिएट बॅच:

 • त्रैमासिक – रु.३,६००

आठवड्यातून एकदा

महिलांची बॅच:

 • त्रैमासिक – रु. ३,६००

आठवड्यातून एकदा

तायक्वांडो –

प्रवेश शुल्क: रु. २००

 • त्रैमासिक – रु. ३,६००

मंगळ आणि शुक्र- संध्याकाळी ६ ते रात्री ८ – (नवशिक्यांसाठी)

बुध आणि शुक्र – संध्याकाळी ६ ते रात्री ८ – (प्रगत विद्यार्थ्यांसाठी)

व्यंगचित्र –

फी – रु. ६,०००

रविवार – सकाळी १०.०० ते १२.००

भरतनाट्यम –

प्रवेश शुल्क: रु. २००

 • त्रैमासिक – रु. ३,६००

सोम व बुध संध्याकाळी ५.०० वा

भरतनाट्यम –

प्रवेश फी: रु. २००

अर्धवार्षिक शुल्क

 • पहिली परीक्षा – रु. ५,१०० प्रारम्भिक
 • दुसरी परीक्षा – रु. ५,७०० प्रवेशिका प्रथम
 • तिसरी परीक्षा – रु. ६,३०० प्रवेशिका पूर्ण
 • चौथी परीक्षा – रु. ६,९०० मध्यम प्रथम
 • पाचवी परीक्षा – रु. ७,५०० मध्यम पूर्णा

मासिक शुल्क –

 • सहावी परीक्षा – रु. १,३५० विशारद प्रथम
 • सातवी परीक्षा – रु. १,५०० विशारद पूर्ण

प्रत्येक बुधवार

संस्कृत –

अभ्यासक्रम (३ महिने)

 • फी – रु. ४,०००

१८% जीएसटी  अतिरिक्त

फेन्सिंग –

अभ्यासक्रम (४ महिने)

प्रवेश शुल्क – रु. ३००

 • मासिक – रु. २,०००

१८% जीएसटी  अतिरिक्त